Cyklona

Z Meteo Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Nebo-li tlaková níže, zkráceně označovaná jako "níže", je tlakový útvar.Je sníženým tlakem vzduchu vůči okolnímu tlaku nad daným územím. Minimum tlaku vzduchu je dosaženo vždy ve středu cyklony. Vzhledem k hodnotě tlaku vzduchu hovoříme o hloubce dané cyklony a při poklesu tlaku vzduchu v cykloně o jejím prohlubování.

Na české povětrnostní mapě se označuje zkratkou v podobě písmenem "N" (jako Níže). Na anglické mapě pak písmenem "L" (jako Low) a na německé mapě pak písmenem "T" (jako Tief).

Opakem útvaru je anticyklona. Rozlišujeme od pojmu cyklon.

Segmentace[editovat]

Je atmosférický proces, při kterém vzniká z jedné cyklony jedna nebo více dalších. K tomuto jevu dochází za situace, kdy na okraji původní již vyplňující se cyklony se vytvoří samostatná. V této vládne uzavřená cirkulace. Též k segmentaci dojde, když postupuje mladá cyklona přes orografickou překážku. Nové cyklony postupují proti směru hodinových ručiček.

Za nepravou segmentaci považujeme situaci, kdy se rozsáhlá cyklona začíná vyplňovat (viz vyplňování cyklony). Tato se rozpadá na několik samotných cyklon. Tyto se následně vyplňují nerovnoměrně.

Cyklony vzniklé segmentací mají jednu nebo více uzavřených čar (izobara) a jako celek je ohraničují další izobary, vznikne tak rozsáhlá cyklona.

Druhy[editovat]

Významné cyklony a jejich jména[editovat]

Cyklony dostávají v různých oblastech své názvy. Ty se přiřazují na základě určitých pravidel. Z hlediska střední Evropy se budeme věnovat mimotropickým cyklonám vznikajícím v Atlantiku. V posledních letech se vyskytlo několik významných cyklon tohoto druhu s vlivem na počasí u nás. Jejich názvy jsou obecně známé či případně velmi známé, neboť se o nich četně psalo v médiích. Základní informace o těchto cyklonách a o průběhu extrémního počasí u nás či v okolí jsou na následujících stránkách.

Uvedeny jsou cyklony s vlivem významných poryvů větru nebo enormních srážek (atmosférické srážky) ať už kapalných ve formě druhu déšť nebo tuhých ve formě sněžení.