Světová meteorologická organizace (WMO)

Z Meteo Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání

Anglicky World Meteorological Organization (WMO) je mezinárodní organizace členských států OSN. Sídlí v Ženevě a v čele stojí generální sekretář. Činnost organizace financují členské státy. Roku 1947 byla podepsána Dohoda o Světové meteorologické organizaci s účinností od 23.3.1950. Právě proto 23. březen je slaven jako Světový den meteorologie a to od roku 1961. ČSR byla jedním ze zakládajících členských států a naše republika je tedy členem od roku 1993. Celkem bylo 22 zakládajících států. Nejvyšším orgánem je kongres (Cg). Tento se schází jednou za 4 roky.

WMO plní mimo jiné tyto úkoly:

  • Podpora výstavby meteorologické staniční sítě po celém Světě, pomoc při zřizování meteorologických center
  • Podněcování standardizace meteorologického pozorování s jednotnou publicitou meteorologických a klimatických dat
  • Podpora aplikace meteorologie a klimatologie v oborech letectví, zemědělství, vodní hospodářství aj.
  • Koordinace poskytování meteorologických, klimatických a hydrologických informací a služeb v souladu se snižováním rizika výskytu nebezpečných situací
  • Podněcování výzkumu a výchovy v oborech meteorologie, hydrologie a klimatologie
  • Podpora provozu systému pro rychlou výměnu informací v oborech činnosti