My wiki:Meteo Encyklopedie

Z Meteo Encyklopedie
Verze z 22. 3. 2020, 23:59, kterou vytvořil Meteo (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<p>Speciální otevřená encyklopedie fungující na bázi klasického wiki webu. Je encyklopedie s informacemi o různých pojmech z oblasti vědních ob…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Speciální otevřená encyklopedie fungující na bázi klasického wiki webu. Je encyklopedie s informacemi o různých pojmech z oblasti vědních oborů hydrometeorologie a klimatologie. Naučné informace jsou podávány formou objasnění pojmů i obsáhlejšího výkladu dané problematiky. Praktické informace jsou podávány formou informací o událostech (například významné projevy počasí jako jsou známé cyklony nebo povodně). Obsah encyklopedie tvoří primárně správce, ale encyklopedie je otevřená všem. Každý se může na stránce zaregistrovat a poté kamkoli přidávat obsah a tvořit nové stránky. Více informace o tom, jak používat tuto encyklopedii najdete na zdejší stránce O encyklopedii (hlavní stránka tohoto webu).

Zakladatel a správce: Projekt Meteo Aktuality

Datum oficiálního spuštění: