Historie verzí stránky „My wiki:Ochrana osobních údajů“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 3. 2020, 22:28Meteo (diskuse | příspěvky). . (319 bajtů) (+319). . (Založena nová stránka s textem „O uživatelích, kteří se registrují na této stránce, neuchováváme žádné osobní údaje. Údaje, které zadají při registraci, nejsou citlivé.…“)